en-USsk-SK

O nás

Donau Lab Bratislava bola založená v roku 1993 švajčiarskym investorom Donau Lab Zurich. Švajčiarska spoločnosť LPP Group roku 2013 prevzal našu firmu za účelom zabezpečenia prístupu na trh, distribučnej siete laboratórnych, pilotných a technologických zariadení. Hlavným predmetom činnosti sú dodávky laboratórnej techniky a ich servis. Široké portfólio dodávateľov zabezpečuje komplexné riešenia v oblastiach kontroly kvality, vývoja a výskumu, výroby v oblasti farmaceutického, potravinárskeho, chemického a petrochemického priemyslu. Našim základným cieľom je uistenie, že produkty ponúkané našou spoločnosťou sú na veľmi vysokej úrovni čo sa týka kvality i ponúkaných služieb. Viac ako dvadsaťročné skúsenosti ponúkajú záruku kvality produktov a služieb.

Od konca októbra 2018 pôsobí skupina LPP Group na slovenskom trhu prostredníctvom pobočky DONAU LAB, s.r.o. ktorá sídli v Prahe. Servisné práce sú zabezpečované techniky z Brna a externe najímanými špecialisty zo Slovenska.