en-USsk-SK

Mikrobioreaktor


Plne škálovateľný BioLector® je schopný prevádzkovať paralelne nielen 48 kultivácií, ale zároveň vykonávať online monitorovanie najbežnejších parametrov (biomasa, pH, DO a GFP) v reálnom čase. Okrem toho systém reguluje teplotu vnútri kultivačnej komory, rýchlosť otrasov ako aj vlhkosť. Pracuje s neinvazívnymi, optickými senzormi a nepretržitým a prísnym miešaním je vhodné pre aeróbne a anaeróbne kultúry. V prípade, že je potrebná vysoká alebo veľmi nízka hladina kyslíka, je obohatené o prevzdušňovanie CO2, anaeróbne podmienky alebo možnosť merania prenosu fluorescenčnej rezonančnej energie (FRET), je možné systém ľahko rozšíriť o ďalšie moduly.

Verzia Biolector® Pro rozširuje overenú škálovateľnú technológiu BioLector® s inovatívnym mikrofluidným čipom pre veľmi presné a pomalé dávkovanie až na 50 nL.

Multimedia
Stiahnuť