en-USsk-SK

Jednoduché bioreaktory


Objem: 20 - 1'000 litrov
Sterilizácia: SUB (jednorázové bioreaktory)
Nádobao: Bio kontajner na jedno použitie
Pracovný rozsah: Prispôsobiteľné
Použitie: kultivácia buniek

Jednorazový bioreaktor Nucléo ™ poskytuje porovnateľnú funkčnosť s bežnými SIP bioreaktormi, ale so zníženými časovými líniami, zníženým rozpočtom a zvýšenou flexibilitou. Toto kompletné riešenie na kľúč je dokonale prispôsobené kultivácii suspendovaných a adherentných buniek pri veľmi vysokých hustotách a je kompatibilné s dávkovými, dávkovacími a perfúznymi procesmi. Škálovateľnosť, vynikajúce miešacie schopnosti a inovatívny riadiaci systém Neptune ™ robia tento nástroj vhodným pre laboratórne prostredie, centrá vývoja procesov a flexibilnú výrobu GMP.

Stlač stiahnutie PDF file