en-USsk-SK

Vysoko škálový reaktor


Objem: 20 - 250 liter
Tlaková nádoba: -1 /FV) to +200 bar
Teplota: -20 °C to +300 °C
Materiál: nerezová oceľ, Hastelloy C-22/C-276
K dispozícii sú ďalšie materiály, tlaky a teploty.
Pilotné zariadenia sú určené pre tlakové reakcie, ako aj pre reakcie, pri plnom vákuu. Je možnosť použitia rôznej technológie a materiálov, v závislosti od požadovaných procesov a procesných médií. Pilotclave tlakové nádoby sa používajú pre zvyšovanie výroby s menších produkciou v poloprevádzkach a kilolabs.Multimedia
Stiahnuť