en-USsk-SK

NIRCal Software


Výkonný chemometrický softvér pre vývoj NIR metód. Interaktívne grafické vizualizácie a veľa dostupných funkcií umožňujú spoľahlivé výsledky predikcie. Kalibračné dáta od ľubovoľného dodávateľa môžu byť ľahko integrované do nového vývoja metód.

Stlač stiahnutie PDF file