en-USsk-SK

NIRFlex N-500


Plne modulárny FT-NIR spektrometer, s niekoľkými dostupnými doplnkami pre flexibilné viac parametrové laboratórne kontroly kvality alebo výskumu a vývoja. Možnosť merať kvapalné, pevné a polotuhé vzorky s jedným prístrojom. Buchi NIR skupina prístrojkov je jediná svojho druhu s chránenou twin-lampou.

Viac info
NIRFlex N-500