en-USsk-SK

Meranie a regulácia reaktora


Naše sklené procesné zariadenie je inštalované predovšetkým v Ex zónach, a preto vyžadujú vnútorne bezpečné ex zabezpečené senzory a ex displeje (pole zobrazuje). Všetky elektrické a elektronické zariadenia inštalované v prostredí kde hrozí nezpečenstvo výbuchu musia byť v súlade s bezpečnostnými predpismi a pokynmi pre ochranu ATEX.

Stlač stiahnutie PDF file