en-USsk-SK

BÜCHI Labortechnik AG Bischoff Chromatography, Analysentechnik und –geräte GmbH

Chromatography Columns, Cartridges & DetectorsBÜCHI Labortechnik AG
Kolóny Buchi sa dodávajú v širokej škále veľkostí na pokrytie rôznych stacionárnych fáz, veľkostí častíc a geometrií. Presviedčajú rýchlosťou separácie a vysokým zaťažením, zvýšenou frakčnou čistotou a vysokou rozlišovacou schopnosťou. Okrem toho široký výber hardvérových formátov zaručuje kompatibilitu so všetkými flash systémami vrátane ISCO, Interchim, Agilent a YMC Viac info

BÜCHI Labortechnik AG
Prázdne zásobníky sú použité pre reprodukovateľné balenie s cartridger C-670

Predplnené kazety s rôznymi sorbentami (oxid kremičitý, C-18, amin, kyano, diol, SCX-2) o veľkosti častíc 40 až 63 um. Sillica HP balené kazety s veľkosťou častíc 15-40 um.

Sklenené kolóny so stupnicou v širokej škále veľkostí: ID 15-100 milimetre a dĺžka 100 - 820 milimetrov. Viac info

BÜCHI Labortechnik AG
PrepPure HPLC columns are filled with high quality silica and enable the performance of high resolution separations. Easy scalability from 4.6mm to 70mm ID (150/250mm lengths) and phases for standard and targeted applications make PrepPure the ideal choice for the best results.

A wide range of silica phases (unbonded Silica, C18, C18 AQ, C4) and particle sizes from 5µm to 15µm are available. Columns with 70mm ID are offered for large-scale purification (up to 85g for Silica and 8.5g for C18). Moreover, for polar to medium polar compounds in a high water environment, the C18 AQ phase is available. Viac info

BÜCHI Labortechnik AG
UV / VIS detektor C-640 pre simultánnu detekciu 4 vlnových dĺžok rozmedzí 200 až 840 nm.

Odparovací detektor rozptylu svetla (ELSD) C-650 pre detekciu všetkých neprchavých zlúčenín Viac info

BÜCHI Labortechnik AG
Cartridger C-670 umožňuje jednoduchú a rýchle balenie kaziet v rozmädzí od 4 do 90 g s akýmkoľvek materiálom na báze oxidu kremičitého s veľkosťou častíc 30 až 200 um. Viac info

Bischoff Chromatography, Analysentechnik und –geräte GmbH
The Bischoff HPLC columns come in a broad range of lengths, internal diameters and materials to cover a wide range of separations. If, however, no column meets the demanded separation requirements, there is also the option to fabricate according to customer specifications. Apart from filling materials of well-known manufacturers, we also offer our own substances such as ProntoSIL, HiPAK and PolyEncap. Moreover, a refill service is available with ProntoSIL as well as materials of other manufacturers. Viac info