en-USsk-SK

Kuhner AG Inoxpa

Pilot Plant Bioreactors / FermentorsKuhner AG
SB50-X je orbitálny trepací bioreaktor pre kultiváciu ľudských, živočíšnych a rastlinných buniek v jednorazových vakoch. Pracovný objem od 15 litrov do 50 litrov zabezpečuje jednoduchí merania od mikrodoštičiek po trepačné banky až do 200 litrov. SB50-X môže byť použitý na výskum, vývoj procesov alebo výrobu.

SB200-X je orbitálny trepací bioreaktor s pracovným objemom od 50 litrov až do 200 litrov. Viac info

Inoxpa
INOXPA PIG systém je ideálny pre obnovu akéhokoľvek produktu zostávajúceho v potrubí na konci procesu prenosu. Pretože tento výrobok môže mať vysokú hodnotu, PIG systém obnoví a odstráni ju a pripraví potrubia pre proces CIP. Ďalšou výhodou je zníženie odoslanie tekutiny do čistiarne odpadových vôd. Hlavné aplikácie PIG systému sú viskózne médiá. Medzi hlavné produkty, ktoré sa prečistia patria gély, krémy, masti, emulzie a ďalšie výrobky vo farmaceutickom alebo kozmetickom priemysle. Viac info