en-USsk-SK

Inoxpa

MixeryInoxpa
INOXPA "Liquid Mix" je rad zariadení určených na výrobu farmaceutických výrobkov (vodných alebo olejovej báze) s nízkou viskozitou. Nádrž je určená na prevádzku pod tlakom a vo vákuu. K dispozícii je ohrev výrobku s ohrevným plášťom a miešadlom so zdvíhacím systémom. Vysokorýchlostné miešanie sa používa na homogenizáciu kvapalín, alebo na rozpustenie vysoko rozpustných pevných látok. V prípade, že proces vyžaduje emulzie, miešadlá, alebo dokonca vysoko výkonné mixéri môžu byť použité. Aplikácie sú homogenizácia, formulácie, riedenie a miešanie, a to najmä v kozmetických a farmaceutických výrobných linkách. Viac info

Inoxpa
INOXPA 'ViscoMix "zariadenie je určené pre výrobu vysoko viskóznych produktov. Nádrž je opatrená lopatkami pre podporu premiešania viskóznych médií. Jeho konštrukcia umožňuje pracovať pod tlakom a vo vákuu. Nádrž je opatrená plášťom pre ohrev výrobkov. Ingrediencie sú zavedené cez trysky v hornej časti jednotky, šachty alebo cez ventil na dne nádrže, ak zariadenie pracuje vo vákuu. K dispozícii sú mixery s platňovým zdvíhacím systémom. Aplikácie sú homogenizácia, formulácia, miešanie horúcich dávok a farmaceutických sirupov, najmä v kozmetických a farmaceutických výrobných linkách. Viac info

Inoxpa
INOXPA "Solid Mix" je pevný / kvapalný mixér, ktorý je určený pre rozpustenie pevných látok pre aplikácie v potravinárskych, kozmetických, farmaceutických a chemických látkach. Niektoré z jeho aplikácií sú rozpúšťanie cukru na výrobu nápojov, mlieka, výroba sirupu, príprava soľanky, jogurtov a iných mliečnych výrobkov a výroba zmrzliny. Dostupné opcie zahŕňajú automatické pridávanie pevných látok, recirkulačný systém pre rozpúšťanie a spájanie prípravných nádrží.. Viac info

Inoxpa
Stolové mixéry pre tuhé produkty sa používajú na vmiešanie tuhých zložiek do kvapalných za pomoci odstredivého rotora čerpadla. Rozsah aplikácií zahŕňa vmiešanie tuhých zložiek do viskóznych omáčok a na zapracovanie bielkovín do glukózy pri výrobe džemu. In-line mixer môže byť inštalovaný hneď pri odstredení. K dispozícii sú modely pre rozpustenie pevných produktov v recirkulujúcích kvapalinách, k rozptýleniu prášku vo viskóznych kvapalinách, alebo tuhých látkach. Niektoré jednotky umožňujú kompletné automatizácie (prietok, teplota kvapalného produktu, množstvo pridaných pevných látok, hustotu, atď), a sú prispôsobiteľné pre každý výrobný závod. Viac info

Inoxpa
INOXPA je "Double Cone Blender" a "V-Type Blender" sa používajú na mixovanie homogénnych pevných zmesí. Miešanie je bežný proces, krok vo výrobe produktov v zdravotníctve, farmaceutickom, potravinárskom, kozmetickom priemysle pri výrobe liekov, potravín a chemikálií, kozmetiky, čistiacich prostriedkov, farbív, hnojív a plastov.

'Rapi-mix "mixéry dosahujú homogénne zmesi pevných látok a prísad, ktoré obsahujú rovnakú alebo rôznu hustotu, ako sú napríklad prášky, granule a pigmenty. Ponúkajú vysokú úroveň rýchlosti a účinnosti. Viac info