en-USsk-SK

Electrolab

Príprava disolučného médiaElectrolab
Mobilný prístroj na prípravu média až do 21 litrov je navrhnutý pre odvzdušnenie, predhrievanie a presné dávkovanie disolučního média.
Udržuje pripravené médium v odplynenom a vyhriatom stave.
Objem dávkovania je nastavitelný v rozmedzí od 02 l až 4 l.
Design trysky umožňuje použitie penivých médií. Viac info