en-USsk-SK

Electrolab

Zariadenie s difúznou celouElectrolab
Počet buniek: 2 až 7
Objemy: 5 až 20 ml
Teplotný rozsah: 30 až 40 ° C
Intervaly vzoriek: 12

2 alebo 7 stanícové testery Electrolab sú ideálne pre transdermálne a topické produkty. Vertikálne difúzne bunky sú dostupné v rôznych objemoch od 5 do 20 ml. Prístroj obsahuje 10 programovateľných protokolov s 12 intervalmi vzoriek a časovo rozloženú funkciu pre rovnaké časové intervaly vzorkovania pre každú bunku. Viac info