en-USsk-SK

BÜCHI Labortechnik AG

Mechanické mlynyBÜCHI Labortechnik AG
Vysokorýchlostný mixér B-400 od fy Buchi je určený pre efektívnu homogenizáciu vzoriek potravín a krmív s požadovanou analytickou jemnosťou.Výhodou je použitie keramického noža (pre stopovú analýzu kovov) a mikrobiologické testovanie pomocou autoklávovateľných materiálov. Mixer melie vzorky aj s vysokým obsahom vody, tuku alebo vlákien, a je odolný voči nízkym teplotám v prípade zmrazených vzoriek. Viac info