en-USsk-SK

BÜCHI Labortechnik AG KINEMATICA

Mechanické mlynyBÜCHI Labortechnik AG
Vysokorýchlostný mixér B-400 od fy Buchi je určený pre efektívnu homogenizáciu vzoriek potravín a krmív s požadovanou analytickou jemnosťou.Výhodou je použitie keramického noža (pre stopovú analýzu kovov) a mikrobiologické testovanie pomocou autoklávovateľných materiálov. Mixer melie vzorky aj s vysokým obsahom vody, tuku alebo vlákien, a je odolný voči nízkym teplotám v prípade zmrazených vzoriek. Viac info

KINEMATICA
Attainable particle sizes: < 40µm (depending on product)
Funnel volume: 300 ml
Sieve kernel sizes: 1 / 5 of sieve diameter is the approximately attainable kernel size e.g. sieve 0.2 mm / 5 = 0.04 mm (40µm)
Grinding attachment variants:
- Hammering / cutting from hardened stainless steel
- Hammer attachment: brittle samples
- Cutting attachment: stringy, fibrous samples

This laboratory hammer / blade grinding mill is characterized by a very robust design using solid milled parts and hardened components. It is designed for high wear and tear occurring in processes, such as grinding of stones, which can have a hardness of up to 6 on the Mohs scale.

The easy change of grinding attachments and sieves extend the range of any samples that can be processed. The POLIMIX® hammer / blade grinding mill convinces with its simple handling, high user safety and efficient grinding results. Viac info