en-USsk-SK

PILODIST

RektifikátoryPILODIST
Univerzálny destilačný systém s vysokou účinnosťou separácie.
Systém je dodávaný s 2 rôznymi kolónami (DN 25), koncentrickými kolónami a drôtenou sieťkou na kolóne, ktoré môžu byť použité v súlade s požiadavkami.
Jemná destilácia s kontrolovanou teplotou v olejovom kúpeli s cirkuláciou. Prevádzkový rozsah z ATM až po vákuum. Viac info