en-USsk-SK

JULABO GmbH

Dynamic Temperature Control Systems

Dynamic temperature control systems made by JULABO (PRESTO, Forte HT) are designed for precise temperature control as well as rapid temperature changes, making them ideal for glass reactors, pressure reactors and continuous flow reactors, material stress tests or temperature simulations. These thermostats (TCUs) cover a working temperature range of -92°C to up to +400°C with high cooling and heating capacity.


JULABO GmbH
Pracovný teplotný rozsah: -92 až 250 ° C
Tepelný výkon: 2-36 kW
Chladiaci výkon (pri 20 ° C): 0,5 - 19 kW
Prietok čerpadla: 16 až 80 l / min.
Tlak čerpadla: 0,8 - 5 bar

PRESTO a MAGNUM systémy Julabo sú navrhnuté pre presnú kontrolu teploty, rovnako ako rýchle teplotné zmeny, čo je ideálne pri reaktorových nádobách, materiálových záťažových testoch, alebo simulácií teploty. Vďaka rýchlemu prispôsobeniu teploty, nízkemu vnútornému objemu a uzavretému obehového obvodu, tieto obehové čerpadlá sú určené pre riadenie exotermických a endotermických reakcií. Viac info

JULABO GmbH
Forte HT sú obehové čerpadlá pre vysoké teploty a pre tlmenie exotermických a endotermických reakcií.

Objem vane: 2 l
Pracovný teplotný rozsah: 40 - 400 ° C
Tepelný výkon: až 7 kW
Chladiaci výkon (pri 20 ° C): 15 kW
Prietok čerpadla: 14 - 18 l / min.
Tlak čerpadla: 0,8 až 1,2 bar

V závislosti na aplikácii je k dispozícii široký sortiment príslušenstva a spotrebného materiálu ako sú snímače teploty, izolované trúbky, adaptéry alebo kvapaliny. Viac info