en-USsk-SK

INTEGRA Biosciences AG

Kultivačné cely

INTEGRA provides innovative solutions for Cell Cultivation in laboratories. Efficient cell cultivation is driven by optimal supply of oxygen and nutrients, as well as by removing inhibiting metabolic waste products. These factors limit the maximum cell density obtainable from standard, homogeneous cell culture techniques which are consequently poor at achieving high expression levels of proteins. The two-compartment bioreactor CELLine is designed to overcome those limitations.


INTEGRA Biosciences AG
Celline jednorazový bioreaktor na základe dvojkomorovej technologii.
Efektívne expresia proteínu 50-100 krát vyššia koncentrácia produktu v porovnaní s klasickým bunkovými kultúrami na jedno použitie
Jednoduchá obsluha tak jednoduchá ako použitie tkanivovej kultivačnej fľaše Viac info

INTEGRA Biosciences AG
Rozsah adaptéra: 1 až 8 kanálov (40 - 280 mm)
Všetky fľaše na zber odpadu (až 4 litre), sú autoklávovateľné.

VACUSAFE je kompaktný laboratórny aspiračný systém poskytujúci bezpečný a účinný spôsob ako zhromažďovať a kontaminovať biologický kvapalný odpad. Ochrana zdroja podtlaku pred kontamináciou kvapaliny a aerosólov filter je dôležitý pri práci s biologickými, chemickými a rádioaktívnymi kvapainami.

Bežné aplikácie sú:
- Odstránenie média z bunkových kultúr,
- Odstránenie supernatantu po odstreďovaní
- Odstránenie roztokov z imunologických dosiek Viac info