en-USsk-SK

INTEGRA Biosciences AG

Plynové sterilizátory

Surface sterilization with portable Bunsen burners is a common procedure in many laboratories to prevent bacterial, fungal or viral contamination. It is especially convenient for sterilizing contamination-prone ports or contacts, drying wet surfaces of bioreactors and fermenters, or for heating up objects.


INTEGRA Biosciences AG
FLAMEBOY je prenosný, ručne ovládaný jednoduchým stlačením tlačidla. Vybavený s plynovým adaptérom. FLAMEBOY je prenosný a nezávislý od akéhokošvek rozvodu plynu. Veľkosť a teplotu plameňa možno ľahko nastaviť pomocou vzduchu a regulátora plynu.

Maximálna teplota plameňa:
1'350 ° C na propán / bután
1'300 ° C na zemný plyn Viac info

INTEGRA Biosciences AG
FireBoy zaisťuje najvyššiu bezpečnosť aplikácií tým, že eliminuje nebezpečenstvo úniku plynu a explózie, ktoré poznáme ak sa pracuje s alkoholvými horákmi. Možnosť pripojenia do domáceho plynového systému. Aby sa zabránilo úniku plynu FireBoy automaticky reguluje plameň, ak náhodou zhasne a automaticky vypne po uplynutí maximálnej doby horenia definovanej užívateľom. Viac info