en-USsk-SK

Spark Holland BV

Extrakcia pevnej fázySpark Holland BV
Kapacita: 192 kaziet SPE (rozšíriteľná až 960 kaziet)
Teplotný rozsah: 20 až 80 ° C Viac info

Spark Holland BV
HPLC systém s integrovanou SPE prípravou vzoriek.
To umožňuje paralelné spracovanie automatizovanej prípravy vzoriek a analýzy až 192 vzoriek. Viac info

Spark Holland BV
High a HPLC systém s integrovanou SPE prípravou vzorky a automatizované injekcie MS. To umožňuje paralelné spracovanie automatizovanej prípravy vzoriek a analýzy až 9'216 vzoriek. Viac info

Spark Holland BV
Určené pre transport presných rozpúšťadiel pri riadených prietokoch až 300 MPa. Možno si vybrať až z 24 rozpúšťadiel a zmiešať on-line. Viac info

Spark Holland BV
On-line systém SPE na prípravu vzoriek až do 6 SPE cartridges.
Systém môže byť pripojený na každý LC/HPLC systém Viac info

Spark Holland BV
Kazetový rozsah je špeciálne vyvinutý pre on-line SPE systém. Tieto sorbenty s veľkosťou častíc <10 um sú vyvíjané výhradne fy Spark s cieľom zabezpečiť optimálnu účinnosť a reprodukovateľnosť pre širokú škálu zlúčenín.
Spark ponúka dodatočne kazetový baliaci program pre sorbenty, ktoré nie sú uvedené v štandardnom programe Viac info