en-USsk-SK

CAMAG

Tenkovrstevná chromatografia



CAMAG
Vzorky sa nanášajú na dosku buď ako bodky alebo pružky. Presnosť aplikovaného objemu, presné umiestnenie a kompaktnosti aplikačnej zóny určujú kvalitu konečného výsledku. V závislosti na aplikácii 3 rôzne zariadeniasú k dispozícii:
- NanoMat 4 a kapiláry Zásobník
- Linomat 6
- ATS 4 (Automatic TLC Sampler) Viac info

CAMAG
Mobilná fáza je nasávaná cez stacionárnu fázu kapilárami.
Vzorky sú rozdelené na jednotlivé zložky, ktoré zostávajú vo svojej pozícii na vrstve, po mobilnej fáze sú odparené. Tieto zariadenia sú:
- Sklenené komory pre ručné separácie
- ADC 2 (Automatic Development komora) pre automatické isokratické aplikácie
- AMD 2 (Automatic viac Development) Pre spádové separácie Viac info

CAMAG
Látky bez chromoforu alebo farby môžu byť zobrazené a zistiteľný prostredníctvom derivatizácia. Požadované činidlá sú aplikované na chromatograme postrekom alebo ponorením. Derivatizujúce zariadenia:
- Ponorné zariadenia
- TLC / HPTLC Spreje
- TLC Spray kabinet
- TLC Platňový ohrievač Viac info

CAMAG
Nový derivačný prístroj CAMAG stanovuje referenčnú hodnotu v oblasti automatizovanej derivatizácie platní TLC. So svojou najmodernejšou technikou postreku "mikro kvapôčok" dosiahne Camag štandardnú odchýlku od hraničnej hodnoty 4,5% a tým výrazne prekoná metódu manuálneho striekania. Navyše, nástroj poskytuje nezávislé a reprodukovateľné výsledky bez ohľadu na činidlo. Aby sa splnili rozdielne fyzikálno-chemické vlastnosti reagencií, zariadenie je vybavené štyrmi farebne rozličnými rozprašovacími dýzami. Na rozdiel od variantu namáčania TLC platní vyžaduje proces rozstrekovania derivátu oveľa menej činidla (2-4 ml na dosku), čo znižuje jeho nákladovú efektívnosť. Viac info

CAMAG
Chromatogramy sú vyhodnocované za bieleho a / alebo UV žiarenia.
- Duálna vlnová dĺžka UV lampy: Jednoduché detekčné zariadenie pre 254 a 366 nm
- UV Kabinet: Kontrola chromatogramov v uzavretej krabici Viac info

CAMAG
TLC Visualizer pre digitálne snímanie obrazu / skladovanie a pre kvalitatívnu analýzu. Vyhodnocovací softvér VideoScan vykonáva kvantitatívnu analýzu chromatogramu.
- Bioluminizer pre detekciu biologicky aktívnych látok
- TLC Scanner pre Denzitometrickévyhodnotenie chromatogramov v rozmedzí 190 až 900 nm.
- TLC-MS Rozhranie: Látky sú priamo extrahované z TLC platne a vstrekované do hmotnostného spektrometra. Viac info

CAMAG
The usage of dried blood spots (DBS) has strong advantages over conventional collection and analysis of blood or plasma samples, such as lower blood volumes, easier collection of blood samples and easy transportation of samples. The fully automated CAMAG DBS-MS 500 extraction system makes DBS analysis remarkably easy, fast, efficient and economical compared to both the manual and semi-automated punching techniques. Fields of applications include newborn screening (NBS), where only a very small amount of blood is available and therapeutic drug monitoring (TDM). Viac info

CAMAG
Camag’s TLC-MS Interface 2 is a highly convenient and versatile instrument allowing for rapid and contamination-free elution of TLC/HPTLC zones with online transfer to a mass spectrometer.

The Interface 2 can be installed plug & play with any LC-MS system without adjustments or mass spectrometer modifications. Known substances can be identified within a minute via their mass spectrum and for an unknown substance zone, the respective sum formula can be obtained.

The Interface 2 offers a highly-effective backwashing function that prevents the elution path from becoming blocked and the easy handling ensures accurate and reproducible plate positioning. Viac info