en-USsk-SK

BÜCHI Labortechnik AG

Nízkotlaková a strednetlaková chromatografiaBÜCHI Labortechnik AG
Prietok čerpadla: 1 až 200 ml / min
Max. tlak: 200 psi (14 bar)
Gradienty: lineárny, step, isokratický, 4 binárne rozpúšťadlo,
ELSD, UV Vis detektor

Systém flash chromatografie Reveleris® X2 je schopný detegovať chromofóry, nechromofóry a viditeľné zložky vzorky od mg do kg synchronizáciou signálov až zo štyroch rôznych detektorov vrátane detektorov ELSD a UV-Vis, aby sa optimalizoval počet frakcií a zabezpečila sa maximálna čistota. Rekuperácie sa maximalizujú len tým, že sa nasmeruje 50 μL / min alebo menej vzorky do ELS Viac info

BÜCHI Labortechnik AG
Jednoduchá Syntéza a jednoduchá extrakcia sú dva základné Flash chromatogrické systémy, ktoré umožňujú optimalizovať účinnosť separácie v porovnaní s otvorenou separačnou kolónou s riadeným prietokom a podľa možností gradientu.
Na reprodukovateľné výsledky sú k dispozícii rôzne kolóny. Viac info

BÜCHI Labortechnik AG
Preparatívny chromatografický systém s prietokom až 250 ml / min a pre tlaky až do 10 alebo do 50 MPa. Tieto systémy sú vybavené 2 čerpadlami pre binárnu gradientu, zberač frakcií a UV / VIS detektor (200-840 nm). Viac info

BÜCHI Labortechnik AG
Chemicky inertné a biokompatibilné 3-piestové čerpadlo moduly:
- Prietok: 2,5 - 250 ml / min.
- Rozsah tlaku: 0 - 10 bar (C-601), 0 - 50 bar (C-605) Viac info

BÜCHI Labortechnik AG
UV / VIS detektor C-640 pre simultánnu detekciu 4 vlnových dĺžok rozmedzí 200 až 840 nm.

Odparovací detektor rozptylu svetla (ELSD) C-650 pre detekciu všetkých neprchavých zlúčenín Viac info

BÜCHI Labortechnik AG
Kolektor frakcie C-660 zbiera oddelené látky podľa času, objemu alebo vrcholu. Až 12 l môže byť zhromažďované v každom priebehu v maximálne 240 sklenených trubiciach Viac info

BÜCHI Labortechnik AG
Cartridger C-670 umožňuje jednoduchú a rýchle balenie kaziet v rozmädzí od 4 do 90 g s akýmkoľvek materiálom na báze oxidu kremičitého s veľkosťou častíc 30 až 200 um. Viac info

BÜCHI Labortechnik AG
Prázdne zásobníky sú použité pre reprodukovateľné balenie s cartridger C-670

Predplnené kazety s rôznymi sorbentami (oxid kremičitý, C-18, amin, kyano, diol, SCX-2) o veľkosti častíc 40 až 63 um. Sillica HP balené kazety s veľkosťou častíc 15-40 um.

Sklenené kolóny so stupnicou v širokej škále veľkostí: ID 15-100 milimetre a dĺžka 100 - 820 milimetrov. Viac info