en-USsk-SK

BÜCHI Labortechnik AG Bischoff Chromatography, Analysentechnik und –geräte GmbH

Preparatívna chromatografiaBÜCHI Labortechnik AG
Pure C-830 / C-835 Prep are high-performance, easy-to-use instruments for maximum purity. They convince with their compact layout and ease of use for preparative HPLC applications due to their intuitive and convenient operation. Additionally, Pure C-835 is equipped with integrated ELSD that exhibits the lowest sample loss in the market as well as with an extra platform on top for 4 solvent bottles. The Pure Chromatography Instruments ensure safety on the highest level and can be operated outside of a fume hood.

The Pure Chromatography Line embodies preparative and flash HPLC instruments in one system, easy to use for any prep or flash HPLC application. Click here for more information about the Flash Pure Chromatography Products. Viac info

BÜCHI Labortechnik AG
Pure C-850 FlashPrep maximizes your lab space thanks to its multifunctionality and compact design. The Pure platform allows for combining two techniques, flash and prep HPLC, in one system without sacrificing features or functionality. It enables a fast purification or a higher purity of your material or both. Due to its UV-Vis & ELS detection, Pure C-850 FlashPrep can detect any compound, chromophoric and non-chromophoric. The Pure Chromatography Instruments ensure safety on the highest level and can be operated outside of a fume hood, as they are equipped with a closed fraction collector bay. Also, they are furnished with leak and pressure sensors as well as with a remote control to reduce exposure to the lab environment.

Click here for more information about the Flash Pure Chromatography Products. Viac info

BÜCHI Labortechnik AG
Alltech® 3300 ELSD zjednodušuje analýzu zložitých zlúčenín, ako sú liečivá, nečistôt, mastných kyselín, alebo polymérov. Tento systém bol vyvinutý s cieľom zlepšiť základnú stabilitu a citlivosť detekcie v porovnaní s indexom lomu (RI), a použiť ELSD súbežne s UV / Vis a MS pre maximálnu štrukturálnu a koncentráciu informácií. V dôsledku toho sa získa presnejšie znázornenie hmotnosti vzorky ako UV / Vis. Viac info

BÜCHI Labortechnik AG
Kolóny Buchi sa dodávajú v širokej škále veľkostí na pokrytie rôznych stacionárnych fáz, veľkostí častíc a geometrií. Presviedčajú rýchlosťou separácie a vysokým zaťažením, zvýšenou frakčnou čistotou a vysokou rozlišovacou schopnosťou. Okrem toho široký výber hardvérových formátov zaručuje kompatibilitu so všetkými flash systémami vrátane ISCO, Interchim, Agilent a YMC Viac info

Bischoff Chromatography, Analysentechnik und –geräte GmbH
The Bischoff HPLC columns come in a broad range of lengths, internal diameters and materials to cover a wide range of separations. If, however, no column meets the demanded separation requirements, there is also the option to fabricate according to customer specifications. Apart from filling materials of well-known manufacturers, we also offer our own substances such as ProntoSIL, HiPAK and PolyEncap. Moreover, a refill service is available with ProntoSIL as well as materials of other manufacturers. Viac info