en-USsk-SK

BÜCHI Labortechnik AG

Sprejové sušiarne

Büchi Sprejové sušiarne sú navrhnuté tak, aby vizualizovali proces sušenia rozprašovaním pre širokú škálu aplikácií v rôznych oblastiach, ako je Pharma, materiálové vedy, chémia, potravinárstvo, krmivá, nápoje, atď. To umožňuje pracovať s vodnými médiami, s kyselinami, organickými rozpúšťadlami alebo zmesmi voda/ organické rozpúšťadlo bezpečným spôsobom.
Počas sušenia sa kvapalina rozptýli do jemných kvapôčok, ktoré sa následne sušia vo valci pomocou vyhrievaného prietoku plynu (vzduch alebo dusík).
Dosiahnuteľné veľkosti častíc sú závislé od disperznej technológie.
Mini Spray sprejové sušiarne používajú striekaciu technológiu s plynom, ktorá zaisťuje vysokú priepustnosť.
Nano Spray sprejové sušiarne používajú piezotechnológiu s oceľovou membránou, ktoré vytvárajú presne riadené mikro kvapôčky


BÜCHI Labortechnik AG
Nano Spray Sušička je určená pre malé množstvo vzoriek (až do 2 ml alebo 200 mg) a malé veľkosti častíc (300 nm až 5 um), nastaviteľné veľkosti. Elektrostatický zberateľ častíc umožňuje vysoké výnosy s malými množstvami vzorky. V závislosti od nastavenia je vhodný pre širokú škálu aplikácií. Viac info

BÜCHI Labortechnik AG
Reprodukovateľné výroba sušeného v laboratórnom meradle
Malé množstvo vzorky šetrí cenný materiál (> 5 g)
Vysoké výnosy (až 70%)
Rýchle sušenie (až 1 l / h)
Škálovanie až po pilotné alebo výrobné možné
Rýchle uvedenie do prevádzky a čas čistenia
Proces viditeľný vďaka sklenej výplni
Nastaviteľná veľkosť častíc (2-25 um) Viac info

BÜCHI Labortechnik AG
Vysoko hodnotený kvapkový a kapsulový výrobca
Vedúci systém pre riadené zapuzdrenie početných aktívnych látok a materiálov pre inovačný laboratórny výskum a vývoj. Jednoduchá a flexibilná prevádzka umožňuje použitie v mnohých odvetviach - farmacia, potraviny, krmivá, kozmetika, textil a poľnohospodárstvo. Viac info

BÜCHI Labortechnik AG
Zapuzdrenie buniek a biologického materiálu (enzýmy, bielkoviny, orgenelles atď) za úplne sterilných a fyziologických podmienok.
Môťu byť vyrobené použitím rôznych trysiek, pri veľkosti častíc od 150 um do 4 mm. Viac info