en-USsk-SK

BÜCHI Labortechnik AG

Priemyselné rotačné odparky

Osvedčená techológia rotačného odparovania fy Buchi je realizovaná aj pre šitokú škálu poloprevádzkového a priemyselné odvetvia. Buchi ponúka špecializované a zákazníkmi špecifikované riešenia pre širokú škálu aplikácií v rôznych priemyselných odvetviach, pre priemyselné odparovanie.
Ak sa zaujímate o koncentráciu alebo recykláciu rozpúšťadiel, sušenie, kryštalizácie a refluxné reakcie, môžeme navrhnúť vhodnú konfiguráciu sklených súčastí, aby ste dosiahli požadovaný účel.
Buchi ponúka kompletné riešenia pre vaše aplikácie, pozostávajúci z rotačnej odparky, komplexného vákuového systému a obehového chladiča pre chladenie kondenzátorov.
ATEX certifikované verzie priemyselných rotačných odpariek zaručujú bezpečnú prevádzku v nebezpečných výrobných priestoroch.


BÜCHI Labortechnik AG
Pre destiláciu s kapacitou až 20 l objemu banky alebo automatické kontinuálne destilácie.
K dispozícii je široká škála nastavení pre lepšiu aplikáciu. Viac info

BÜCHI Labortechnik AG
Pre destiláciu s kapacitou až 20 l objemu banky alebo automatická kontinuálna destilácia vo výbušnom chránenom prostredí.
K dispozácii je široká škála nastavení pre vašu aplikáciu Viac info

BÜCHI Labortechnik AG
Séria až do 30 litrov dá sa rýchlo a bezpečne destilovať v 50-l odparovacej banky
R-250. Výkonná ohrievacia kúpeľ umožňuje destilačnú rýchlosť až 30 litrov acetónu za hodinu.
Vyberte si svoj systém zo širokého spektra možností, ako dostať to najlepšie pre vašu aplikáciu. Viac info

BÜCHI Labortechnik AG
Pre destiláciu vo výbušnom chránenom prostredí s kapacitou až 50 l objemu banky. Destilačná rýchlosť až 30 litrov acetónu za hodinu.
K dispozícii je široká škála nastavení pre Vaše aplikácie. Viac info