en-USsk-SK

SYSTAG System Technik AG

Reakčné a bezpečné kalorimetreSYSTAG System Technik AG
Teplota: -80 ° C do + 300 ° C
Citlivosť: 100 mW
Dynamika reaktor:> 1000 W
Dynamický Reflux:> 500 W

Reakčné kalorimetre odhaľujú potenciálne bezpečnostné problémy, alebo neškálovateľné podmienky a poskytujú procesné informácie v podobných podmienkach s použitím tepelných tokov v reálnom čase. Viac info

SYSTAG System Technik AG
Objem: 0.5 ccm do cca. 500 ccm
Teplota: -50 ° C až 400 ° C
Tlak: do 200 bar
Vhodný pre kvapaliny, rovnako ako aj pevné látky

Tepelná analýza za adiabatických podmienok v multi-gramovom rozsahu. Sú vhodné pre nehomogénne vzorky až po destiláciu zvyškov Viac info