en-USsk-SK

KINEMATICA MICCRA GmbH

Rotačné homogenizátory

Kinematica’s batch and inline homogenizers / dispersers achieve fully reproducible results for emulsions, dispersions or cell disruption from lab- and pilot-scale to full-scale production. The homogenizers provide the desired mean particle size and uniform distribution according to the user’s requirements. The field of application is wide and includes dairy, food, cosmetic, chemical, pharmaceutical and biotech.

Kinematica invented the Rotor – Stator principle which is widely used in homogenizing systems. Have a look how it works here.


KINEMATICA
POLYTRON® LINE
Volumes: from 0.01 ml to 30'000 ml
Stator diameter: from 3 to 60 mm
Speed range: up to 30'000 rpm
Smooth start function
Autoclavable dispersing aggregates

The Kinematica POLYTRON® LINE systems produce fine dispersion, emulsion and homogenisation and are suitable for various laboratory applications including disruption of animal and human tissues, sample preparation for RNA and DNA extraction, disruption of fruits and vegetables samples including very hard and fibrous ones, sample preparation in the waste water industry, pills disruption for content analysis in pharmaceutical industry, making emulsions from oil and water and many others.

POLYTRON® PT 3100D sample amount from 0,1 to 10'000 ml available for Tests in your lab! Viac info

KINEMATICA
MEGATRON® LINE
• 1- / 2- or 3-stage machines available
• single or double mechanical seal
• different available dispersing generators for coarse up to finest results
• throughputs from 12 l/min up to 150‘000 l/h
• pressure up to 6 bar standard (higher pressures possible on request)
• temperature up to 90 °C standard (higher temperatures possible on request)
• high-quality energy efficient drive systems with optional speed controller
• different surface qualities available
• explosion-proof design

The MEGATRON® LINE systems produce fine dispersion, emulsion and homogenisation in flow and are suitable for various applications including making of emulsion, juices and smoothies production, ice-cream production (with foaming machines), making of creams in cosmetics and pharmaceutical industry and many others. Viac info

KINEMATICA
POLYTRON® Batch series for Pilot plant and production
Batch size from 30 to 10'000 lt
Stator diameter: up to 350 mm
Speed range: up to 24'000 rpm
Power: up to 55,0 kW

Kinematica’s Batch series Pilot plant and Production – POLYTRON® – is a reliable solution for up scaling processes. The customized solution responding to all your needs is the main driving force at Kinematica.

The basic POLYTRON® Batch Processors:
POLYTRON® PT Standard series
POLYTRON® PT-C Cleaning in Place series
POLTYRON® PT-CR Clean Room series
BIOTRONA® PT-BA Special design for fast blending or high viscosity mixing
POLYTRON® PT-DI Dissolver design
POLYTRON® PT-TB Turbine mixing head design Viac info

MICCRA GmbH
Objem: 0,1 ml - 50 litrov
Priemer statora: 5 - 40 mm
Dĺžka nástroja: 115 - 420 mm
Rýchlosť: 8'800 - 39'000 otáčok za minútu
Výkon: 145 - 900 Watt
MICCRA homogenizátory / rozprašovače sú veľmi silné a umožňujú vysokou rýchlosťou (až 39'000 otáčok za minútu), udržať konštantnú rýchlosť aj pri zvyšujúcej sa viskozite. Sú k dispozícii ručné alebo pevne namontované konfigurácie a vhodné pre široký rozsah laboratórnych aplikácií vrátane agrárnej technológie, bunkovej biológie, potraviny a biotechnológie. Dispozícii sú nasledujúce modely: MICCRA D-1, D-9 a D-15. Viac info

MICCRA GmbH
Rýchlosť: 3'000 - 36'000 otáčok za minútu
Výstupný výkon: max. 2'700 Watt
Max. tlak: 20 bar
Max. vákuum: 1 mbar
Prietok vody: do 45 l / min.

MICCRA D-27 pre InLine homogenizácie s pohonom s integrovaným chladiacim okruhom vody je vybavený výkonným nerezovým trojfázovým asynchrónnym motorom, ktorý prináša výsledky až po nanometre pri nízkej úrovni hluku (63 dB (A)). Unikátny tesniaci cartridge systém (v súvislosti s DFK-prietokové komory) je vhodný pre tlakové a vákuové aplikácie v laboratóriách alebo poloprevádzkach. Viac info

MICCRA GmbH
K dispozícii sú poloprevádzkové rozprašovače a miešadlá ako aj pre on-line aplikácií.
MICCRA pi Batch
Max. Veľkosť dávky: 2'000 litrov
Max. viskozita: 8.000 mPas
Max. teplota: 160 ° C
Otáčky rotora: 6'000 rpm
Výstupný výkon: max. 13'000 Watt
Nástroj-dlžka: 750 - 1200 mm
MICCRA InLine
Max. prietok: 40'000 l / h
Max. viskozita: 8.000 mPas
Max. teplota: 160 ° C
Otáčky rotora: 8.000 otáčok za minútu
Čistenie a sterilizácia CIP / SIP jednotkami Viac info

MICCRA GmbH
MicroPro In Line Serie sú založené na zásade prietoku a postavený na mobilnom nerezovom ráme. Produkt môže byť rozptýlený, homogenizovaný, alebo čerpaný cez dispergačné zariadenie, pomocou externého cirkulačného potrubia.
Kľúčové výhody:
- Až 2 rôzne veľkosti statora (ø100, Ø120) a niekoľko rôznych prevedení rotora buď pre vláknité alebo pevné častice, ako aj rotory pre veľmi jemné emulzie.
- CIP- a SIP jednotky k dispozícii.
- Výkonné asynchrónne motory s vodným chladením.
- Dvojčinné mechanické upchávky v súlade s farmaceutickými normami.
- Vysoko prispôsobiteľné homogenizačné systémy Viac info