en-USsk-SK

SYSTAG System Technik AG BÜCHI Glas Uster (BÜCHI AG) BÜCHI Labortechnik AG

Automatizácia a riadenie procesovSYSTAG System Technik AG
EPat je ľahko použiteľné riešenie na automatizáciu takmer neobmedzeného počtu plášťových reaktorov v chemických laboratóriách. S technológiou plug & play a integrovaným systémom eController nie je potrebná žiadna alebo len minimálna servisná podpora na dosiahnutie úplnej automatizácie miešania (vrátane zaznamenávania merania krútiaceho momentu), viacstupňovej kontroly teploty, merania a kontroly pH, monitorovania bezpečnosti, online trendov a Protokolovanie, detekcia senzorov atď Viac info

BÜCHI Glas Uster (BÜCHI AG)
Naše sklené procesné zariadenie je inštalované predovšetkým v Ex zónach, a preto vyžadujú vnútorne bezpečné ex zabezpečené senzory a ex displeje (pole zobrazuje). Všetky elektrické a elektronické zariadenia inštalované v prostredí kde hrozí nezpečenstvo výbuchu musia byť v súlade s bezpečnostnými predpismi a pokynmi pre ochranu ATEX. Viac info

SYSTAG System Technik AG
Špeciálne vyvinutá automatizácia pre chemický výskum, ktorá je kombináciou flexibilného manuálneho ovládania so spoľahlivosťou a reprodukovateľným systémom kontroly. Tieto systémy sú vhodné pre konkrétne problémy, ktoré sa vyskytujú pri chemickom procese (napr polymerizácie, hydrogenácie a tepelnej separácie). Viac info

BÜCHI Labortechnik AG
Viacnásobná možnosť merania v jednom prístroji (NIR, VIS, High Resolution CCD Camera) ponúka sledovanie procesných parametrov v reálnom čase, ktorému je prispôsobené príslušenstvo a ochrana (až IP68), spoločne s certifikáciou ATEX umožňujú ľahkú adaptáciu na akúkoľvek proces, kde konštantný monitoring je nutnosťou. Viac info