en-USsk-SK

Číslo zmydelnenia oleja a tuku

Číslo zmydelnenia je vyjadrené v mg hydroxidu draselného potrebného ku zmydelneniu jedného (1) gramu tuku. To záleží na druhu mastných kyselín obsiahnutých v tuku.
Meranie zmydelnenia sa vykonáva podľa oficiálnych testovacích metód.

View application
Related products: